***********************

|| بسم الله الرحمن الرحیم ||

***********************

ای نام تو بهترین سر آغاز                    بی نام تو نامه کی کنم باز

                                     به راستی که نامش بهترین سرآغاز               که باشد موفق هر کاری که با بسم الله شروع آغاز

***

من اولین پست وبلاگم را با نام و یاد خدا آغاز میکنم که اگر غیر از این باشد ، تلاش هایم نتیجه نخواهد داشت.